Zwermen

Zwermen

Een bijenvolk is een organische eenheid. De vermenigvuldiging van het volk vindt plaats door middel van het zwermen. Zo ontstaan uit één volk twee volken. Het zwermen is dus een natuurlijke drang van de bijenvolken.

Zwermdrift vindt meestal in de tweede helft van mei en juni plaats. Zwermdrift ontstaat als het een te groot volk betreft, niet alle bijen in het volk krijgen dan voldoendeferomoon, door de koningin uitgescheiden, en er ontstaat onrust in het volk.
De werksters zullen dan een aantal zeer jonge larven extra eiwitrijk voedsel geven, koninginnegelei, waardoor deze larven tot koninginnen zullen groeien. De cellen waarin deze jonge koninginnen groeien heten koninginnencel of dop. Zie foto hiernaast.
Als de eerste doppen gesloten zijn is dit een teken voor de oude moer om te vertrekken, waarbij ongeveer de helft van het volk mee gaat. Er is een zwerm ontstaan.

De bijen vliegen met hun koningin naar een van te voren uitgezochte plaats en strijken daar dan neer.
De imker zal deze zwerm dan scheppen. Als de imker meer volken wil hebben zal hij deze de zwerm in een lege kast plaatsen, dit zal ook gebeuren als het een zwerm betreft uit een overvolle kast. Als het een zwerm betreft uit een kast met een nogal klein volk dan zal hij de zwerm terugplaatsen na eerst alle koninginnencellen weggebroken te hebben . Hoe het samenvoegen of splitsen van volken verder in zijn werk gaat voert hier te ver.

Ongeveer na een week zal de eerste nieuwe koningin uitlopen, zij zal een geluid produceren dat het tuten wordt genoemd. Als men goed luistert kan men ook het kwaken horen, dit is een koningin die nog in haar dop zit. Op dit ogenblik moeten alle doppen gebroken worden, anders zwermt het volk opnieuw en het volk verzwakt.

No comments.