Darren

Darren

De werksters ontwikkelen zich uit de bevruchte eitjes die de koningin in het broedraam legt.
Er zijn verschillende taken voor de werksters gedurende de dagen dat zij leven:

 

 • Dag 1 en 2 nemen zij de verzorging van de koningin op zich, dit is de hofhouding, en het poetsen van cellen waarin de koningin eitjes legt.

 • Dag 4 t/m 5 herstellen zij de raat en voeren de oudere larven en sluiten deze cel als de larve de metamorfose ondergaat tot bij.

 • Dag 6 t/m 12 wordt door de werksters de jonge larven gevoerd en oriënteren zij zich voor het eerst buiten de kast.

 • Dag 13 t/m 20 nemen de werksters de ingebrachte nector over, slaan deze op en zorgen voor het indikken en sluiten van de honingraat. Verder wordt in deze periode gezorgd voor het reinigen van de kast. Ook prduceren deze werksters dan was en zorgen voor de raatopbouw

 • Dag 21 tot … vanaf nu tot het eind van hun leven zijn de werkster haalbijen, zij:
   • halen water. Ook bijen hebben water nodig om te kunnen leven, zeker in warme perioden is er veel water nodig. Het is dus noodzakelijk dat in de directe omgeving van de bijenkasten water (een bijenkroeg) aanwezig is.
   • halen nectar. De nectar wordt door de werksters omgezet in honing en is het reservevoedsel voor de periodes dat er geen voedsel voorradig is (bijv de winter).
   • halen stuifmeel. Het stuifmeel (de pollen) bevat veel eiwitten en is nodig voor de ontwikkeling van de larven.
   • halen própolis. Dit is een harsachtige stof die gebruikt wordt om gaten en kieren te dichten. De stof heeft een antisceptische werking.

 

De actieradius van de werksters is ongeveer 3 km. Tot die afstand kunnen de werksters de weg, naar de kast, terug vinden. Hierbij oriënteren zij zich op de zon. Als de kast binnen deze 3 km verplaatst wordt kunnen de werksters de kast niet meer terug vinden, ook niet als de kast 2 meter verplaatst is. Wanneer de kast over een afstand groter dan 3 km verplaatst wordt, oriënteren de werksters zich opnieuw, hierbij vliegen zij in steeds groter wordende cirkels om de plaats van de kast.

No comments.